Onze partners

In de provincie Groningen zijn veel organisaties betrokken bij vluchtelingen en asielzoekers. Hieronder worden een aantal organisaties genoemd die een centrale rol hebben.

Gemeente Groningen
De gemeente biedt samen met woningbouwcoöperaties sociale huurwoningen aan aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de integratie en participatie van vluchtelingen. 

Humanitas
In de stad Groningen biedt Humanitas maatschappelijke begeleid aan aan statushouders die in Groningen arriveren. Ook ondersteunen zij in het oefenen met de Nederlandse taal met maatjes en taalcafés.

Taalscholen Alfa College en Noorderpoort College
Vanaf onze start stemmen we onze taalactiviteiten en ondersteunende sociale activiteiten met de ROC’s af. Hier leren statushouders de Nederlandse taal en leren voor het inburgeringsexamen.

New Life Choir 
Vanaf de start van het New Life Choir Groningen op de noodopvanglocatie in Groningen-Zuid werken we nauw samen.

Shelter City 
In het programma ‘Shelter City’ biedt Justice & Peace een plek aan mensenrechtenactivisten. Wij helpen de gast in Groningen aan relevante sociale contacten.

Wijkbedrijf Selwerd 
In het wijkbedrijf beleggen we diverse activiteiten waaronder de programmeercursus Redevelop en oefent het koor New Life Choir hier.

Floreshuis
Het Floreshuis vormt voor veel terugkerende activiteiten het hart waarop mensen samenkomen.

Salmagundi’s 
Met het lunchcafé Salmagundi’s hebben we een bijzondere samenwerking. We bieden samen met hen de Wereldkeuken aan aan statushouders als opstap richting ondernemerschap en betaalde arbeid.

Kwartiermakers 
Stichting Quartermasters (in Groningen bekend als Kwartiermakers) voert diverse coördinerende taken voor ons uit.

Yamen Cuisine
Yamen Erksousi zijn cateringbedrijf biedt traditionele en moderne Syrische gerechten en hapjes aan. Wat is een betere manier om Nederland te leren kennen dan op ongelofelijk veel plekken je hart te delen? Hapiness is Homemade.

Mama’s Keuken 
Dit cateringbedrijf is een Palestijns-Syrisch familiebedrijf dat ontstaan is in 2018. Nu zij in Nederland gesetteld zijn, willen zij hun heerlijkse Arabische eetcultuur delen met de Groningers.

Consul-tech
Dit bureau is gespecialiseerd in trainingen gericht op zelfontwikkeling, bedrijfsadviezen, evenmanagement en publiek spreken.

Stichting Electronic Music Society 050
Deze stichting is nauw verbonden met het technofestival Paradigm in Groningen. Dit duizenden mensen trekkende festival maakt het in samenwerking met EMS mogelijk dat nieuwe Nederlanders kansen krijgen om hun talent te laten zien, een netwerk op te doen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds heeft de basis mogelijk gemaakt van het project ‘communities’ waardoor veel nieuwe en oude Groningers op een diepere manier contact hebben gekregen en elkaar beter hebben leren kennen.

Kansfonds 
Het Kansfonds heeft de opstart en ontwikkeling van het project ‘communities’ mogelijk gemaakt. Hierdoor hebben tientallen mensen (duurzame) relaties ontwikkeld en een dieper besef gekregen van wat de andere cultuur inhoudt.

Stedelijke Caritas Instelling 
Dankzij de geweldige steun van het SCI kunnen wij veel van onze activiteiten tegen een gereduceerd of gratis tarief aanbieden.

Wij Doen Mee 
Dit fonds ondersteunt ons zodat gevluchte mensen ondanks beperkte financiële middelen toch mee kunnen doen met onze samenbindende projecten.

Community Builders
Deze stichting ondersteunt ons in het bouwen van een inclusieve community dat gericht is op buurtontwikkeling.

Platform voor Verbinding 
Zemaray Hasami richtte eind 2017 ‘platform voor verbinding’ op en won hiermee in 2017 en 2018 de wijkstemdag mee. Samen organiseren we Talk & Walks en andere samenbindende activiteiten in de Korrewegwijk.

Colourful Het Hogeland
In de dorpen van het Hogeland komen mensen met en zonder buitenlandse roots samen tijdens activiteiten.

Lees meer over hoe Stichting Groningen Verwelkomt werkt 

Andere organisaties waar wij contact mee hebben: 

COA
COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA biedt opvang en begeleiding aan asielzoekers. De opvang wordt gedaan in een crisisnoodopvang, noodopvang en azc. Azc staat voor asielzoekerscentrum.

Azc: totdat over een asielaanvraag is beslist worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in een asielzoekerscentrum
Noodopvang: wegens ruimtegebrek worden vluchtelingen tijdelijk opvangen.
Crisisopvang: als er hoge aantallen vluchtelingen naar Nederland komen en andere opvangcentra geen ruimte biedt, worden leegstaande gebouwen gebruikt om mensen op te vangen.

In Ter Apel is het centrale ontvangstlocatie de eerste verblijfplaats. Ook de Dienst Terugkeer & Vertrek is in Ter Apel gevestigd. DT&V is het orgaan dat vanuit het COA uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst regiseert.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
De IND neemt aanvragen in behandeling van vreemdelingen die naar Nederland willen komen

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
VluchtelingenWerk behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Zij werken met professionals en vrijwilligers en bieden maatschappelijke en juridische begeleiding, zoals de asielprocedure en gezinshereniging.

Bed-bad-broodregeling
Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een sobere bed-bad-broodvoorziening als ze meewerken aan hun vertrek. In de regio Groningen zorgt Stichting INLIA voor de exploitatie ervan. INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers en zet zich in voor asielzoekers in nood.

Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt noodhulp. Dit doet zij ook wat betreft kleding en schoenen voor in Nederland aangekomen vluchtelingen. In Groningen begeleidt het Rode Kruis met vrijwilligers slachtoffers van mensenhandel in het project Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel. Vanwege het wereldwijde netwerk van het Rode Kruis helpt zij ook met het opsporen van familieleden.