Vluchteling? Zoia Albert draagt gedicht voor

Vanmiddag droeg voorzitter Zoia Albert het gedicht ‘Vluchteling?’ voor in de Martinikerk ter viering van 30 jaar INLIA bekend van de Bed Bad en Brood Boot in Groningen. We zijn dankbaar voor alle vrijwilligers, medewerkers van INLIA en het stadsbestuur van Gemeente Groningen dat zij uitgeprocedeerde asielzoekers een menswaardig bestaan helpen geven.

Vluchteling?

Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevlucht.
Ik ben weggewaaid
als een blad van een boom.

Er is in ons land
een verschrikkelijke wind opgestoken.
Een wind vol vuur en verkrachting.
En op een dag, op een dag
die ik me niet meer herinner
die ik me niet meer durf te herinneren
ben ik weggewaaid.

Wie zou er uit zichzelf vluchten
z’n eigen huis
z’n eigen dorp of stad
z’n eigen land
z’n eigen familie in de steek laten en dan
ergens aankomen waar je niet welkom bent?

Vluchtelingen zijn nooit welkom.
Nergens; dat weet iedereen.
Dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen.

Waarom zou je dan vluchten
waarom zou je een langzame dood in een vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven?

Vluchtelingen bestaan niet,
er bestaan alleen weggewaaide mensen
die door de wind
over de wereld zijn geblazen.

Refugee?

But I am not a refugee
for I did not flee
I was blown away
like the leaf of a tree

In our country
a terrible wind rose up
a wind full of fire and rape
and one day
a day I do not remember
a day I dare not remember
I was blown away.

Who would willingly flee
who would abandon their own home
their own village or town
their own country
their own family
and then arrive somewhere where they are not welcome?

Refugees are never welcome
Anywhere; everyone knows that.
Even history has demonstrated that time and time again.

What is the good of fleeing
why a slow death in a strange country,
when you may just as well die on the threshold of your own home?

There are no refugees,
there are only windblown people,
scattered all over the world by the wind

(Translation by L.M. van Noppen, 2018)

 

 

Ander nieuws