Andere organisaties

In de provincie Groningen zijn veel organisaties betrokken bij vluchtelingen en asielzoekers. Hieronder worden een aantal organisaties genoemd die een centrale rol hebben.

COA
COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA biedt opvang en begeleiding aan asielzoekers. De opvang wordt gedaan in een crisisnoodopvang, noodopvang en azc. Azc staat voor asielzoekerscentrum.

Azc: totdat over een asielaanvraag is beslist worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in een asielzoekerscentrum
Noodopvang: wegens ruimtegebrek worden vluchtelingen tijdelijk opvangen.
Crisisopvang: als er hoge aantallen vluchtelingen naar Nederland komen en andere opvangcentra geen ruimte biedt, worden leegstaande gebouwen gebruikt om mensen op te vangen.

In Ter Apel is het centrale ontvangstlocatie de eerste verblijfplaats. Ook de Dienst Terugkeer & Vertrek is in Ter Apel gevestigd. DT&V is het orgaan dat vanuit het COA uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst regiseert.


De gemeenten
In 2016 kent de provincie Groningen 23 gemeenten. De gemeenten onderzoeken draagvlak onder de bevolking voor de opvang van asielzoekers. Zij zoeken ruimte voor de opvang van vluchtelingen, verstrekken de vergunningen voor de opvangcentra en blijven verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor de integratie van vluchtelingen.

De gemeente Groningen heeft een regiofunctie als het gaat om vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.


Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
De IND neemt aanvragen in behandeling van vreemdelingen die naar Nederland willen komen.


Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
VluchtelingenWerk behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Zij werken met professionals en vrijwilligers en bieden maatschappelijke en juridische begeleiding, zoals de asielprocedure en gezinshereniging.


Bed-bad-broodregeling
Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen een sobere bed-bad-broodvoorziening als ze meewerken aan hun vertrek. In de regio Groningen zorgt Stichting INLIA voor de exploitatie ervan. INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers en zet zich in voor asielzoekers in nood.


Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt noodhulp. Dit doet zij ook wat betreft kleding en schoenen voor in Nederland aangekomen vluchtelingen. In Groningen begeleidt het Rode Kruis met vrijwilligers slachtoffers van mensenhandel in het project Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel. Vanwege het wereldwijde netwerk van het Rode Kruis helpt zij ook met het opsporen van familieleden.

Lees meer over hoe Stichting Groningen Verwelkomt werkt