Wie zijn wij?

Missie
Stichting Groningen Verwelkomt heeft als doel om vluchtelingen een warm welkom te bieden en vluchtelingen zich thuis te laten voelen. Dit doet de stichting door het ondersteunen van burgerinitiatieven die sociale en culturele activiteiten organiseren, begeleiden en coördineren. Wij fungeren als intermediair tussen samenleving en vluchtelingen.

Onze waarden
Samen met vluchtelingen en Groningers willen wij vormgeven aan een interculturele samenleving met uiteenlopende activiteiten. Welke levensovertuiging je ook hebt, iedereen is welkom. Veelkleurigheid is onze kracht. De uitgangspunten bij ons werk is dat we behoeftegericht willen werken en ook aanvullend op het aanbod van andere organisaties.

Stichting
Groningen Verwelkomt is sinds 1 december 2015 een stichting. Het samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN) is 855779044.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017
Groningen Verwelkomt zet zich in voor sterke relaties tussen vluchtelingen en Groningers en een vlotte integratie. We hebben daarom gemeend relaties centraal te stellen in onze werkwijze. Als burgerinitiatief versterken we de bottum-up beweging door buddies en communities in hun kracht te zetten. Met een zorgvuldig samengesteld programma brengen we met thema’s specifieke kennis toe. Deelnemers verbinden zich voor negen maanden aan Groningen Verwelkomt en worden daarna aangemoedigd om als buddies en/of communities verder te gaan. Lees hier meer over onze werkwijze.

Download hier het jaarplan 2017.

In november 2017 zijn we gestart met twee participatietrajecten:
1. Redevelop
2. Wereldkeuken

Samenstelling bestuur per 1 oktober 2016
Voorzitter Zoia Albert
Vicevoorzitter Hendrik Timmer
Secretaris Alex van de Ruit
Penningmeester Monique Westermolen
Algemeen bestuurslid Monique Hofstede
Algemeen bestuurslid Judith Vega

Beloningsbeleid
We hebben betaald vanuit het Oranjefonds één betaalde kracht, ingezet via Stichting Quartermasters, voor zover de financiën het toelaten worden onkosten van de vrijwilligers vergoed.

Balans en staat van baten en lasten
Balans 2015
Sociaal jaarverslag van 2015
Jaarplan van 2016